DX Oplegslot DSG

Het DX Oplegslot DSG is een bijzetslot die gebruikt kan worden bij naar binnendraaiende ramen en deuren. Met behulp van de stersleutel sluit het oplegslot in de opbouwsluitkom. Het DX Oplegslot DSG is niet gekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG..