Sluitplan Samenstellen

Een Sluitplan Samenstellen kan zeer handig zijn voor het beheersbaar houden van verschillende bedrijfspanden en/of woningen. Met een uitgedacht Sluitplan hebben de juiste personen toegang tot de juiste ruimtes. Hiermee kunnen appartementencomplexen en bedrijven met een minimaal aantal verschillende sleutels veilig worden afgesloten. Een Sluitplan Samenstellen kan een behoorlijke opgave zijn, daarom hebben wij een uitgebreid stappenplan uitgewerkt om snel en gemakkelijk online uw sluitplan samen te stellen. Mocht er sprake zijn van een complex sluitsysteem of het online samenstellen om een andere reden niet mogelijk is dan werken wij uw sluitplan graag uit middels een sluitplanformulier.

Sluitplan voor Centraalsysteem

Een Sluitplan voor Centraalsysteem wordt toegepast als er sprake is van algemene toegangsdeuren. Deze algemene toegangsdeuren ofwel Centraaldeuren komen vooral voor bij appartementencomplexen. Hierbij hebben alle bewoners toegang tot hun eigen woning en met dezelfde sleutel ook toegang tot de gemeenschappelijke voordeur. Uiteraard hebben de overige bewoners geen toegang tot de andere woningen. In het onderstaand overzicht staat schematisch weergegeven hoe een Centraalsysteem eruit kan zien.

Sluitplan Centraalsysteem

Hieronder vindt u een uitgewerkte matrix van een voorbeeld Sluitplan voor een Centraalsysteem. Zoals in dit plan te zien is kan een Hoofdsleutel ook worden toegepast die op alle cilinders of een selectie ervan past. Standaard worden reservegroepen in deze schema's meegenomen ter vervanging van in gebruik zijnde deuren/gebruikers of ter uitbreiding.

Centraalsysteem Voorbeeld

Sluitplan voor Hoofdsleutelsysteem

Een Slutiplan voor Hoofdsleutelsysteem wordt toegepast als verschillende monosluitende of gelijksluitende cilinders ook bediend moeten kunnen worden door een Hoofdsleutel (ook wel Moedersleutel of Loper). Een Hoofdsleutelsysteem wordt doorgaans toegepast bij het beheer van meerdere woningen of een combinatie van woning en bedrijf. De Verschillende monosleutels hebben alleen toegang tot de verschillende groepen en de Hoofdsleutel kan passend zijn over al deze groepen. In het onderstaand overzicht staat schematisch weergegeven hoe een Hoofdsleutelsysteem eruit kan zien.

Sluitplan Hoofdsleutelsysteem

Hieronder vindt u een uitgewerkte matrix van een voorbeeld Sluitplan voor een Hoofdsleutelsysteem. In dit overzicht worden deuren en gebruikers tegenover elkaar gezet en middels stippen aangegeven wie op welke deuren toegang heeft. Standaard worden reservegroepen in deze schema's meegenomen ter vervanging van in gebruik zijnde deuren/gebruikers of ter uitbreiding.

Hoofdsleutelsysteem Voorbeeld